0

Specialty gases

Khí SF6

1₫

Ứng dụng lưu huỳnh hexafluoride (SF6) làm khí điện môi - Bộ ngắt mạch điện áp cao cách điện bằng khí và các thiết bị đóng...Xem thêm

Khí CF4

Liên hệ

Tetrafluoromethane, còn được gọi là carbon tetrafluoride, là fluorocarbon đơn giản nhất (CF4), có độ bền liên kết rất cao do bản chất của liên kết...Xem thêm

Pure Nitrogen

Liên hệ

Pure Oxygen

Liên hệ

Pure Oxygen can be used in laboratories and helps the analysis process to achieve the most reliable results. - Purity: 5.0 Purity Oxygen (99,999%) - INDOCHINA GAS provide oxygen in 40 liter...Xem thêm

icon icon icon icon