0

PV GAS has performed well in ensuring fire safety

Phòng chống cháy nổ là công tác có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước và các tổ chức tập thể.

Thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an ninh an toàn công trình khí

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác phòng chống cháy nổ, nhất là đối với các công trình khí, nhà máy khí, những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao và thiệt hại rất lớn nếu xảy ra cháy nổ. Trong những năm qua, Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS luôn chú trọng công tác phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn lao động từ Tổng Công ty đến các Nhà máy, các công trình khí trọng điểm.

Nhằm ngăn ngừa không để sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo an ninh - an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công trình, trụ sở làm việc, kho vật tư, phương tiện vận chuyển LPG, CNG tại các đơn vị. PV GAS đã yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên và trực thuộc rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC, môi trường, đăng kiểm công trình, kiểm định thiết bị, bảo hiểm cháy nổ theo yêu cầu của pháp luật đối các hoạt động của đơn vị để cập nhật bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.

Mỗi đơn vị đều thực hiện đánh giá, nhận diện các mối nguy, rủi ro gây mất an ninh, an toàn, PCCC, các hỏng hóc thiết bị có thể xảy ra trong các hoạt động vận hành, BDSC, đầu tư xây dựng, chiết nạp, vận chuyển LPG, CNG… của đơn vị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa và kế hoạch thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, kế hoạch ứng cứu, sửa chữa, khôi phục sau sự cố.

PV GAS thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy - Ảnh 2.

Thường xuyên tổ chức diễn tập, hội thao về phòng cháy chữa cháy

Trong công tác chuẩn bị, diễn ra việc rà soát, bổ sung đầy đủ các vật tư tiêu hao, thiết bị dự phòng và tổ chức công tác BDSC các thiết bị đầy đủ, đúng quy định, để đảm bảo độ tin cậy của thiết bị luôn duy trì ở mức độ cao nhất; Đảm bảo 100% các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các thiết bị đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn có hiệu lực.

Trong năm 2019 và nửa đầu năm 2020, Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS đã tổ chức rất nhiều hội thao về phòng chống cháy nổ tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ công nhân viên; đồng thời vận động người lao động tích cực tham gia thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tạo thành phong trào rộng rãi, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao những kiến thức và kỹ năng về xử lý tình huống cháy nổ tại cơ sở.

Các đơn vị của PV GAS cũng luôn là những nhân tố đi đầu tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân, chủ đất xung quanh tuyến ống dẫn khí, công trình Khí chấp hành các quy định về an ninh, an toàn dầu khí, ký cam kết PCCC.

Tổ chức phát quang thu dọn cỏ, cây, rác và các nguồn gây cháy, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trên hành lang tuyến ống, xung quanh công trình khí. Công tác phối hợp với Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương nơi có công trình Khí, cơ sở SXKD của Tổng Công ty triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, PCCC đã được ký kết có hiệu quả.

PV GAS thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy - Ảnh 3.

Bình luận

 • avatar

  Oxidualia
  .
  soft tab cialis I ll get a copy of the results next Wednesday at my post op follow up
 • avatar

  Thivecere
  .
  A Hiatal hernia. Iwpeuh https://newfasttadalafil.com/ - cialis 40 mg buying cialis online reviews Kokamb Ujwjay https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

Viết bình luận

icon icon icon icon